2018-02-14 Onderwijsstaking – Jan Thiesschool gesloten

Beste ouders/verzorgers,

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er in het primair onderwijs een groeiend lerarentekort is. Over een paar jaar gaat het om een tekort van meer dan 10.000 leraren. Wij maken ons grote zorgen over hoe deze ontwikkeling gekeerd kan worden, mede vanwege de te hoge werkdruk en het onaantrekkelijke salaris in het primair onderwijs. Zo verdienen wij zonder gegronde reden veel minder dan onze gelijk geschoolde collega’s in het voortgezet onderwijs.

Om in de toekomst nog kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven is het nodig dat de komende jaren zoveel mogelijk mensen enthousiast gemaakt worden om een lerarenopleiding te volgen en om (weer) voor de klas te komen staan. Daar is geld voor nodig, veel geld. Geld om de werkdruk te verlagen én geld om te zorgen voor een aantrekkelijk salaris.

De regering heeft ons inmiddels een groot deel van het gevraagde geld voor werkdrukverlaging toegezegd, alleen komt dit veel te laat: pas in 2021(!). Wij hebben in het najaar van 2017 hard actie gevoerd om dit geld eerder in te kunnen zetten, maar nog geen enkele toezegging gekregen dat dit ook gaat gebeuren.
De roep om investeringen voor een beter en eerlijker salaris lijkt de politiek te negeren. Het lerarentekort neemt echter alleen maar toe en daarmee de noodzaak om door te pakken. De kans is namelijk té groot dat wij de komende jaren steeds vaker klassen naar huis moeten sturen, omdat er geen leerkracht te vinden is. En hier is vooral uw kind (en u zelf) de dupe van.

Wij vragen uw steun en begrip bij het voeren van onze acties!

De vakbonden hebben alle scholen in Friesland, Groningen en Drenthe opgeroepen om op woensdag 14 februari te gaan staken.
Het personeel van de Jan Thiesschool doet mee aan de staking en gaat naar de stakingsbijeenkomst in Groningen. De directeur-bestuurder van PrimAH ondersteunt onze actie.

Wij hopen van harte dat het voor deze regering duidelijk wordt dat het primair onderwijs meer verdient en meer nodig heeft om goed onderwijs te kunnen blijven bieden in de toekomst.

We vragen u de leerling(en) gedurende de staking zelf op te vangen. Wanneer u absoluut geen opvang voor de kinderen kunt organiseren, wordt u verzocht uiterlijk vrijdag 9 februari contact op te nemen met de directeur van de school. Gezamenlijk wordt er dan gezocht naar passende opvang, b.v. door externe buitenschoolse opvang. De kosten daarvan zijn voor de ouders.

We hopen dat u het doel van de actie ondersteunt en begrip heeft voor deze staking. We realiseren ons dat u daar hinder van ondervindt en betreuren dit zeer.

Met vriendelijke groeten,

namens het team van de Jan Thiesschool

Henk Norbart
directeur