2019-03-15 Personeel Jan Thiesschool staakt

Aan alle ouders/verzorgers,

Op 15 maart is een landelijke staking aangekondigd voor het gehele onderwijsveld. Naast de bassischolen wordt er ook gestaakt door het VO, het MBO en het HBO.
Het team van de Jan Thiesschool heeft besloten deze dag te staken. De school is gesloten.

We maken ons ernstige zorgen over de toekomst van het onderwijs.
Er zijn onvoldoende leerkrachten beschikbaar om in te vallen. Vorig schooljaar hebben we 14 keer een groep naar huis moeten sturen. Dit schooljaar staat de teller op 5 keer.
We kunnen 2 ochtenden ondersteuning niet invullen, omdat er geen vervanging beschikbaar is.
Vacatures zijn zeer moeizaam of niet in te vullen.

Komt het er van dat:
– we op school een vierdaagse werkweek moeten gaan invoeren?
– sommige groepen elke dag een andere leerkracht gaan krijgen?

Alle scholen van stichting PrimAH en van andere schoolbesturen in de omgeving hebben met deze zorgelijke situatie te maken. Het is twee voor twaalf.

We staken omdat we voor goed onderwijs staan en onze kinderen een mooie toekomst gunnen.

We hopen dat u onze actie ondersteunt en vragen u uw kind deze dag zelf op te vangen.

Team Jan Thiesschool