Informatie- en spreekavond

Informatieavond

In de tweede week van het schooljaar 2016-2017 organiseren we een informatieavond voor ouders/verzorgers. Tijdens deze informatieavond maakt u kennis met de nieuwe leerkracht(en), de andere ouders, het lokaal en de materialen. En u krijgt informatie over het leerstofaanbod en eventuele bijzonderheden.

Dinsdag 6 september
  • 19.00-19.45 u. groep 4a + 5-6b
  • 20.00-20.45 u. groep 1-2a+b+c + 5a
Donderdag 8 september
  • 19.00-19.45 u. groep 3a + 3-4b + 6a
  • 20.00-21.00 u. groep 7a + 7-8b + 8a

Spreekavond

De spreekavonden van het schooljaar 16-17 zijn gepland op:

13 oktober Vervalt voor groep 8: alle ouders worden uitgenodigd
22 november
09 februari  Vervalt voor groep 8: alle ouders worden uitgenodigd i.v.m. het schoolkeuzeadvies gesprek
11 april Vervalt voor groep 8 (NB: Op een nader te bepalen datum in mei wordt voor groep 8 een facultatieve spreekavond georganiseerd i.v.m. de uitslag van de Centrale eindtoets)
29 juni Vervalt voor groep 8