Spreekavonden

De school biedt ouders/verzorgers d.m.v. vijf spreekavonden de gelegenheid om individueel met de leerkrachten te spreken over de ontwikkeling van hun kind. Wij organiseren geen rapport-gesprekken.

Ouders kunnen zelf aangeven of ze op de spreekavond willen komen, maar het initiatief voor een gesprek kan ook van de leerkracht uitgaan. Wij adviseren ouders/verzorgers twee maal per jaar in te schrijven voor de spreekavond. Wij stellen het zeer op prijs als alle ouders de eerste of de tweede spreekavond intekenen.

Meer dan twee keer inschrijven is alleen gewenst als daar aanleiding voor is. Het aantal beschikbare tijden is aangepast aan de grootte van de groep, zodat de helft van het aantal voor de spreekavond kan intekenen.

Via digiDuif kunnen ouders zich inschrijven voor de spreekavond. Hiervoor geldt een inschrijfperiode. Na deze inschrijfperiode is inschrijven niet meer mogelijk, omdat de leerkrachten zich goed op de gesprekken willen voorbereiden.

Tijdens de spreekavond liggen (m.u.v. groep 1-2) schriften/ werkboeken van de leerlingen, waarvan de ouders zich hebben ingeschreven, ter inzage bij het lokaal.

U heeft de gelegenheid gedurende 10 minuten met de leerkracht te spreken. Is er meer tijd nodig, dan wordt een aparte afspraak gemaakt.

Als de intekenlijst voor de groep van uw dochter/zoon vol is, verzoeken we u voor de volgende spreekavond in te schrijven. Mocht u de leerkracht toch dringend willen spreken, geef dit dan bij de leerkracht aan en maak samen een aparte afspraak.

Indien u op een avond bij meerdere leerkrachten wilt inschrijven, adviseren wij u dit niet direct achter elkaar te plannen. Dit i.v.m. het mogelijke uitlopen van de gesprekken.

Voor ouders/verzorgers van de zgn. gebroken gezinnen is het niet mogelijk dubbele gesprekken te houden. We gaan ervan uit dat deze ouders elkaar informeren. Gebeurt dat niet, kunt u contact opnemen met de directie voor het maken van afspraken.

We adviseren ouders niet te wachten met intekenen tot de laatste spreekavond, omdat er niet voldoende ruimte is voor iedereen om in tekenen.

De laatste twee spreekavonden vinden binnen twee weken plaats, zodat alle ouders in de gelegenheid worden gesteld om aan het einde van het schooljaar een gesprek met de leerkracht te  kunnen hebben.

De spreekavonden van het schooljaar 2017-2018 zijn gepland op:

  • 17 oktober (vervalt voor groep 8: alle ouders worden uitgenodigd, de interventies n.a.v. de Cito-toetsen (groep 7) worden besproken 
  • 18 januari
  • 10 april (vervalt voor groep 8: alle ouders worden uitgenodigd i.v.m. het schoolkeuze adviesgesprek)
  • 28 juni (vervalt voor groep 8)
  • 03 juli (vervalt voor groep 8)

Extra voor groep 8

Nog nader te bepalen datum in  mei  – facultatief voor groep 8 i.v.m. de uitslag van de Centrale Eindtoets