Gladheidsbestrijding

Door vallend blad en sneeuw kan het glad worden. Ook bij school hebben we hier mee te maken.

De looproute van het hek naar de deur proberen we blad en sneeuwvrij te maken/houden.
Het inzetten van kinderen voor deze werkzaamheden valt niet onder onderwijstijd.

De afgelopen jaren hebben we diverse malen bij de gemeente Aa en Hunze gevraagd of zijiets aan het schoonhouden van de schoolomgeving buiten het hek kunnen doen.
Het beleid van de gemeente is, dat het blad pas wordt opgeruimd nadat dit grotendeels gevallen is.
Sneeuw wordt alleen verwijderd op de hoofdroutes.

Men roept burgers op rekening te houden met de omstandigheden en zich daaraan aan te passen.

Als school hebben we niet de mankracht en de middelen om de schoolomgeving buiten het hek blad- en sneeuwvrij te maken. Daarvoor vragen we uw begrip. Mocht er overvloedige sneeuwval optreden, doen we graag een beroep op u.