Stichting Financiën Jan Thiesschool

Sinds 13 december 2013 is de Stichting Financien obs Jan Thies – Rolde opgericht. De Stichting is verantwoordelijk voor de financiele middelen van: schoolreizen, rente van het Jan Thiesfonds, schoolplein, overblijven en Medezeggenschapsraad. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

NB: De werkzaamheden van de penningmeester van het overblijven en de Medezeggenschapsraad blijven onveranderd.

Het Stichtingbestuur bestaat uit:

Henk Norbart                  – voorzitter
Harriët van den Heuvel – secretaris
Michelle Kieft                  – penningmeester