OV (Oudervereniging)

De Oudervereniging (OV) heeft tot taak de bloei van de school te bevorderen, de interesse van de ouders/verzorgers voor school te stimuleren en te bevorderen dat ouders/verzorgers ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten.

De Oudervereniging ondersteunt het team financieel en met ‘mankracht’ bij de organisatie van schoolactiviteiten. Alle schoolactiviteiten vinden onder verantwoording van school plaats. Het team stelt het kader vast waarbinnen de activiteiten plaatsvinden.

Als een leerling op de Jan Thiesschool zit, zijn de ouders automatisch lid van de OV. De OV is een vereniging die notarieel is vastgelegd en staat onder leiding van het bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester).

Uit elke groep zijn en of twee ouders gekozen die de groep vertegenwoordigen als klassenouders. Zij wonen de een paar keer per jaar vergaderingen van de OV bij en verwijzen ouders bij vragen e.d. door naar de juiste persoon of geleding van school. Klassenouders leveren een actieve bijdrage aan de organisatie van de diverse activiteiten.