Klachtenregeling Stichting PrimAH

Hier kunt u de klachtenregeling aan van Stichting PrimAH downloaden:

Informatie Stichting PrimAH – Klachtenregeling

Interne vertrouwenspersoon is Sinette Fehrman 0592-241303 (school)

Externe vertrouwenspersoon is: Sake Saakstra p/a Bureau Meesterschap 0592 – 304040