Stichting Financiën obs Jan Thies Rolde

Sinds 13 december 2013 is de Stichting Financiën obs Jan Thies – Rolde opgericht. De Stichting is verantwoordelijk voor de financiële middelen van: schoolreizen, rente van het Jan Thiesfonds, schoolplein en de Medezeggenschapsraad. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

NB: De werkzaamheden van de penningmeester van de Medezeggenschapsraad blijven onveranderd.

Het Stichting bestuur bestaat uit:

Henk Norbart                  – voorzitter
Carla Greving                  – secretaris
Annemiek Opten            – penningmeester