Schooltijden

De schooltijden op de Jan Thiesschool zijn gebaseerd op het vijf gelijke dagen model.
Dit betekent dat alle groepen alle schooldagen dezelfde schooltijden hebben.
De kinderen lunchen in hun lokaal met hun eigen leerkracht.

groepen 1 t/m 8

maandag

8.30 – 14.00 uur

dinsdag

8.30 – 14.00 uur

woensdag

8.30 – 14.00 uur

donderdag

8.30 – 14.00 uur

vrijdag

8.30 – 14.00 uur