Mediaprotocol

Het Mediaprotocol van Stichting PrimAH heeft betrekking op het omgaan met media binnen de school, de interne en externe verspreiding van mediaproducten door school zelf en/of door personeelsleden, (ouders van) leerlingen en het beschikbaar stellen van mediaproducten aan derden.

Informatie Stichting PrimAH – Mediaprotocol