Verkeersouders

De verkeersouders hebben als belangrijke taak zich in te zetten om de veiligheid in het verkeer van schoolgaande kinderen te vergroten. Dit doen zij o.a. door het organiseren van het verkeersexamen en de fietscontrole.

Voor beleidsmatige zaken is er overleg met de directie en voor lesactiviteiten met de verkeerscommissie die bestaat uit één personeelslid en een aantal ouders

Via de mededelingenborden, het maandbulletin, mailingen en de website wordt u geïnformeerd over verkeer en verkeersveiligheid.

Drents VerkeersveiligheidsLabel (DVL)

Onze school is sinds juni 2010 in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van het Drents VerkeersveiligheidsLabel.
In 2022 heeft een herindicatie plaatsgevonden. Het Drents VerkeersveiligheidsLabel is met drie jaar verlengd.
We voldoen aan de criteria die van toepassing zijn op het label:
– Het maken van een jaarlijks activiteitenplan verkeersveiligheid.
– Het verankeren van verkeerseducatie in alle groepen.
– Het uitvoeren van het theoretische- en praktische verkeersexamen.
– De zorg voor een veilige schoolomgeving en veilig verkeersgedrag.
– De ouders participeren in de verkeersveilige school.
Enkele van de verkeersactiviteiten zijn:
– verkeersexamen (theoretisch en praktisch) gr 8
– fietscontrole gr 3-8
– gordelcontrole gr 1-8
– dode hoek – de vrachtwagen gr 8
– dode hoek – de tractor gr 7
– oversteken bij de ‘Rode loper’ gr 3 + 4 + 5 + 6
– ‘Rondje fietsen door Rolde’ gr 7 + 8
– ANWB Streetwise

Handige links