Groep 1-2

Algemene informatie

Basisontwikkeling

Kleuters ontwikkelen zich al doende en spel is daarbij onmisbaar. In de klas zorgen wij er daarom voor dat er hoeken aanwezig zijn met uitdagende materialen. Er moet voor de kinderen veel te ontdekken zijn.

Ook vinden we het belangrijk dat er activiteiten zijn, waarmee we de mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling van kinderen stimuleren. Binnen ons onderwijs houden we rekening met verschillen die er zijn tussen kinderen. Wij proberen ieder kind zoveel mogelijk op zijn/ haar eigen niveau aan te spreken en te begeleiden.

We werken aan de hand van thema’s. Aan een thema wordt 6 tot 8 weken gewerkt. In de klas wordt, zo mogelijk, een themahoek gemaakt. Ook ouders kunnen een bijdrage leveren door er thuis met de kinderen over te praten en bijvoorbeeld materialen te verzamelen. De manier waarop wij in de kleutergroepen werken, noemen we basisontwikkeling of ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).

Kernactiviteiten van basisontwikkeling zijn

  • spelactiviteiten
  • constructieve en beeldende activiteiten
  • gespreksactiviteiten
  • lees- en schrijfactiviteiten
  • rekenactiviteiten

Inloop

Elke ochtend en middag starten we met de zogenaamde ‘inloop’. De kinderen kunnen dan meteen aan de slag. De meeste hoeken zijn geopend. Op de gang mag dan niet worden gewerkt/gespeeld. Het is fijn als uw kind gevarieerd leert kiezen, dus niet altijd op de computer, de kleine blokjes, etc. Misschien kunt u met uw kind samen een werkje kiezen. Om 08.30 uur start de schooldag.

Dagritmekaartjes

Op de dagritmekaartjes kunnen de kleuters precies zien wat er die dag gaat gebeuren.

Kiesbord

In de klas hangt het kiesbord aan de muur. Op dit bord worden met pictogrammen de hoeken aangegeven, waarin de kinderen kunnen spelen. De kinderen mogen hun eigen label ophangen bij de hoek waarin ze willen spelen. Er mogen meestal twee, drie of vier kinderen in de hoek.

Materialen in de kast

In iedere groep zijn kasten ingericht met diverse materialen:
voorbereidend reken materiaal, voorbereidend lezen/ schrijven, puzzels, constructiematerialen, knutselmaterialen, diverse materialen

Constructiekast

Al het kleine materiaal om mee te bouwen vind je in deze kasten. Een huis met een schuin dak, een parkeergarage voor de auto’s, een hijskraan; van alles kan je bouwen met b.v. lego of kleine blokjes met plankjes. De Knexx in de koffers horen ook bij deze kast.
Een voorbeeld op een plaatje nabouwen is best nog moeilijk. Kinderen vinden het ook erg leuk om zelf iets te bouwen en er daarna een bouwtekening van te maken.

Hoeken in de klas/op de gang

Tablets
Elke groep beschikt over drie tablets. Er zijn allerlei (educatieve)spelletjes die je kunt doen. Belangrijk voor de fijne motoriek (met je hand sturen), visuele waarneming (met je ogen kijken naar wat er op het scherm komt) en auditieve waarneming (met je oren luisteren naar de opdrachten).

Huishoek
In deze hoek wordt voornamelijk het rollenspel gestimuleerd. De kinderen drinken thee, koken en verkleden zich graag. Er wordt vaak vadertje en moedertje gespeeld of ander rollenspel. Rollenspel is voor jonge kinderen een belangrijke spelvorm; ze bootsen de grotemensenwereld na, ze kunnen dingen uitspelen die ze meegemaakt hebben. Het is een mogelijkheid om ervaringen te verwerken. Bovendien komt er ook veel overleg met de andere kinderen bij kijken. (sociale vaardigheden dus…) En natuurlijk ook de hoek weer opruimen.

Verf- en krijtbord (indien aanwezig)
Een groot schort heb je nodig om hier te kunnen verven. De leerkracht plakt een groot vel papier op het verfbord en de kinderen kunnen zich uitleven met de verfkwast.
Een verfschort aan- en uit doen en een verfkwast op de goede manier vasthouden is vaak al heel moeilijk.
Het krijtbord is ook leuk. Je kunt een mooie tekening maken of alvast je naam leren schrijven.

Leeshoek
In de leeshoek kunnen de kinderen lekker zitten met een boek. Ze bekijken de plaatjes en beginnen vaak al letters te herkennen. Ze vinden het leuk om boekjes ‘zogenaamd’ aan elkaar voor te lezen. Sommige kleuters kunnen al echt lezen, voor deze kinderen lenen we ook boekjes uit groep 3.

Themahoek
Afhankelijk van het thema, is het mogelijk dat er samen met de kinderen een extra speelhoek wordt ingericht. Bijvoorbeeld een restaurant, een ziekenhuis, een kapsalon etc.

Zand/watertafel
Deze tafel is gevuld met zand; ’s zomers zit er vaak water in. Lekker met je handen in het zand, met vormpjes en schepjes. Het liefst met veel water er bij om modder te maken! Goed voor de fijne motoriek.

Bouwhoek met houtenblokken
Hier kun je heerlijk bouwen. Je moet wel uit kijken dat het niet instort, je moet hier heel precies bouwen. Op dit moment gebruiken wij deze hoek niet omdat we in de klas een bouwhoek hebben.

Speellokaal

Activiteiten die hier plaatsvinden zijn:

  • Gym, met materiaal zoals grote of kleine ballen, pittenzakken, hoepels.
  • Gym, met het grote klim- en klautermateriaal.
  • Spelles, met zang- en tikspelletjes.
  • Muziek. Bewegen op muziek in de ruimte.
  • Dans. Dansen op muziek.

De kinderen dragen in de speelzaal gymschoenen.
Elke vrijdag staan de materialen klaar voor het vrij klimmen en klauteren. Ieder week gaan we minimaal twee keer naar het speellokaal, als het regent kan dit ook dagelijks zijn. Elk kind hangt zijn eigen stoffen gymtas aan de kapstok. Voor elke vakantie gaat deze mee naar huis.
Eén maal per week krijgen de kinderen gymles in de gymzaal van de Boerhoorn van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Speelgoedmiddag

Kinderen nemen graag speelgoed mee naar school. Om teleurstelling te voorkomen, mag dat alleen worden meegenomen wanneer ze jarig zijn en tijdens de speelgoedmiddagen. Kinderen mogen twee a drie stuks speelgoed meebrengen (geen gewelddadig speelgoed).

Series kijken

We maken gebruik van het digibord om eventueel te kijken wij naar het leuke, leerzame programma.

Uitstapjes

Regelmatig maken we met de kinderen uitstapjes. Veelal gebeurt dit tijdens een thema. We proberen met de uitstapjes de kinderen iets extra’s mee te geven waar ze iets nieuws mee leren wat je in de klas niet kan aanbieden. Graag maken wij dan gebruik van ouders die kunnen rijden en een groepje kinderen kunnen begeleiden.

Luizenzak

We vinden het zeer wenselijk dat elke leerling over een hoofdluiszak beschikt. Deze zijn voor € 2,50 te koop bij de administratie.