ACTIE nieuwe pleinen

Actie voor nieuwe natuur- en ontmoetingspleinen

Met de werkgroep “Nieuwe pleinen” zijn we druk bezig om beide pleinen bij ons op school aan te pakken. De werkgroep bestaat uit ouders en teamleden. Op dit moment is er een voorlopig ontwerp gemaakt, is er een projectplan dat we gebruiken om subsidies e.d. aan te vragen, wordt er een communicatieplan opgesteld en tot slot zullen we verschillende acties gaan voeren om geld in te zamelen. Doel is om prachtige Natuur en en ontmoetingspleinen te creëren!

Hieronder vindt u de link van onze actieposter om deze te downloaden.