Oudercontacten

In de derde week van het schooljaar organiseren we een instuif voor de groepen 1-2 t/m 7 een themabijeenkomst voor groep 8

Tijdens de instuif brengt u met uw dochter/zoon een bezoek aan de groep. Uw dochter/zoon stelt u voor aan de leerkracht, laat het lokaal en de lesmaterialen zien.

Tijdens de themabijeenkomst van groep 8 wordt u voornamelijk geïnformeerd over het traject naar het voortgezet onderwijs.

dinsdag 7 september instuif voor de groepen 1-2 t/m 7
De tijden worden via de agenda van Social Schools en de website kenbaar gemaakt.

donderdag 9 september themabijeenkomst groep 8
De tijden worden via de agenda van Social Schools en de website kenbaar gemaakt.

Oudercontact momenten

We organiseren drie maal een oudercontactmoment.
De gesprekken vinden plaats tussen 14.30 – 16.30 uur.
Het is de bedoeling dat u bij elk oudercontactmoment aanwezig bent.
De gesprekken duren 10 minuten.
Is er meer tijd noodzakelijk, maken we een vervolgafspraak.

Oudercontact moment 1 voor de groepen 1 t/m 7
STARTGESPREK

dinsdag 21 september / donderdag 23 september / woensdag 29 september

Oudercontactmoment 2 voor de groepen 1 t/m 7
Voortgangsgesprek
Groepen 5 t/m 7 met dochter/zoon
maandag 31 januari / donderdag 3 februari / woensdag 9 februari

Oudercontactmoment 3 voor de groepen 1 t/m 7
EINDGESPREK

maandag 20 juni / donderdag 23 juni / dinsdag 28 juni

Voor groep 8 geldt onderstaande procedure
De gesprekken vinden op uitnodiging plaats.

Het eerste contactmoment over Kindplan
data nog nader te bepalen
gesprek van 15 minuten  –  ouders + kind

Voor LWOO leerlingen   –  voor december
data nog nader te bepalen
gesprek van 30 minuten  –  ouders + kind

Het tweede contactmoment  – febr schooladviesgesprek
data nog nader te bepalen
gesprek van 30 minuten  –  ouders + kind

Het derde contactmoment – mrt heroverweging gesprek
data nog nader bepalen
gesprek van 15 minuten  –  ouders + kind