Oudercontacten

Contactmomenten

We organiseren drie maal een oudercontactmoment. Doel is om u zo goed en tijdig te informeren over de ontwikkeling van uw kind. De gesprekken vinden plaats tussen 14.30 – 16.30 uur en worden in Social Schools open gezet, zodat u zich kunt inschrijven voor een gesprek.

Het is de bedoeling dat u bij elk oudercontactmoment aanwezig bent.
De gesprekken duren 10 minuten en soms (in groep 8) 15 minuten. Is er meer tijd noodzakelijk, maken we een vervolgafspraak.

Oudercontact moment 1 voor de groepen 1 t/m 7
STARTGESPREK

De data voor de startgesprekken vindt u in de agenda van Social Schools.

Oudercontactmoment 2 voor de groepen 1 t/m 7
Voortgangsgesprek
De data voor deze gesprekken vindt u in de agenda van Social Schools.

Oudercontactmoment 3 voor de groepen 1 t/m 7
EINDGESPREK

De data voor deze gesprekken vindt u in de agenda van Social Schools.

Voor groep 8 geldt onderstaande procedure
De gesprekken vinden op uitnodiging plaats.

Het eerste contactmoment 
data nog nader te bepalen
gesprek  –  ouders + kind

Voor LWOO leerlingen   –  voor december
data nog nader te bepalen –  ouders + kind

Het tweede contactmoment  – februari schooladviesgesprek
data nog nader te bepalen
gesprek –  ouders + kind

Het derde contactmoment – maart heroverweging gesprek
data nog nader bepalen
gesprek  –  ouders + kind