Bestuur & klassenouders

Dagelijks bestuur Oudervereniging

Lianne Smit-Martens – Voorzitter
Ilona Dijk – Penningmeester
Eline Suichies – Secretaris

Klassenouders
Per mail krijgen de ouders aan het begin van het schooljaar een overzicht met de namen van de klassenouders.

Komt een leerling tijdens het schooljaar op school, dan maakt de namenlijst van de klassenouders onderdeel uit van het welkomst informatiepakket.