Waar staan wij voor?

Door onze manier van werken krijgen alle leerlingen, individueel en groepsgewijs, voldoende tijd om zo goed mogelijk te presteren.

Daarnaast besteden we aandacht aan het sociaal functioneren, want het welbevinden van ieder kind is van groot belang. Kinderen die goed in hun vel zitten, komen tot betere prestaties. Kinderen die goed functioneren in sociale contacten, gaan met een veilig gevoel naar school.

Wat willen we graag bereiken?

Wij willen bereiken dat alle kinderen van de Jan Thiesschool aan het einde van hun basisschoolperiode met plezier en een goed gevoel terugkijken en dat hun leerresultaten passen bij hun niveau.

Vandaar: obs Jan Thies, voor effectief en affectief onderwijs

Effectief omdat wij keuzes maken die voor de kinderen het meeste rendement zullen opleveren. Voorbeelden hiervan zijn werken aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid, en werken met coöperatieve werkvormen, taakrollen, het Activerende Directe Instructie Model en verschillende organisatievormen.

Affectief omdat wij veel aandacht besteden aan het welbevinden van de kinderen. Dat doen wij met de Kanjertraining. Informatie over de Kanjertraining is te vinden op de website onder het menu Informatie.

Wat onderscheidt ons?

  • Vanaf groep 1/2 vakleerkrachten voor muziek en gymnastiek.
  • We zijn een Kanjerschool.
  • Er werken bij ons meerdere onderwijsassistenten voor extra begeleiding en ondersteuning.
  • We zijn gestart met bewegend leren.
  • Vanaf groep 1 zetten we een specialist hoog -en meerbegaafdheid in, zij verzorgt o.a. het Levelspel en Levelwerk.
  • In de groepen 1/2 werken we vanuit de visie van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).
  • Tot slot zijn we een fijn team met juffen en meesters.

Bent u nieuwsgierig geworden?

We vertellen u graag hoe wij werken en wat u van ons kunt verwachten. U bent van harte welkom voor een kennismaking bij ons op school!

Mede namens het team,

Rogier Weersing

Directeur OBS Jan Thies