Op de Jan Thiessschool..

…. werken we op een manier die ieder kind,
individueel en groepsgewijs, voldoende tijd biedt om zo goed mogelijk te presteren.

Daarnaast besteden we aandacht aan het sociaal functioneren want, individueel welbevinden is van groot belang. Een kind dat goed ‘in zijn vel’ zit, komt tot betere prestaties. Een kind die in sociale contacten goed functioneert, gaat met een veilig gevoel naar school.

We willen graag bereiken dat elk kind van de Jan Thiesschool aan het einde van de basisschoolperiode met een goed gevoel terugkijkt en dat hij of zij tot leerresultaten is gekomen die passen bij zijn of haar niveau.

Vandaar:

De Jan Thiesschool, een school voor effectief en affectief onderwijs

Effectief, omdat we keuzes maken die voor leerlingen het meeste rendement zullen opleveren. Voorbeelden hiervan zijn: zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verschillende organisatievormen.

Affectief, omdat we veel aandacht besteden aan het welbevinden en presteren van leerlingen. Daarvoor gebruiken we o.a. de Kanjertraining, coöperatieve werkvormen, taakrollen en de leerlingenraad.

Kennismaken OBS Jan Thiesschool

We vertellen u graag hoe we op de Jan Thiesschool werken en wat u van ons kunt verwachten. U bent van harte welkom voor een kennismaking bij ons op school.

Mede namens het team,

Rogier Weersing

Directeur OBS Jan Thiesschool