Tevredenheidspeilingen

Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren houden we o.a. een maal per vier jaar een tevredenheidspeiling onder ouders, leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en het personeel.
De resultaten geven ons waardevolle informatie: hoe doen we het als school, zijn leerlingen en ouders tevreden met het aanbod, de inzet van het personeel, de zorg en begeleiding, het schoolgebouw, enz. Kortom, allemaal onderdelen waar we graag een mening over horen.

De analyse van de peilingen worden besproken in het team, de Medezeggenschapsraad en de Leerlingenraad. Dit resulteert in een plan van aanpak met als doel de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

Resultaat tevredenheidpeiling leerlingen en ouders kunt u hieronder downloaden: