Leerlingvolgsysteem

Vanaf het schooljaar 2023-2024 werken we op school met het LVS van Leerling In Beeld (LIB). In de groepen 3 t/m 8 nemen we deze toetsen twee per jaar af. De resultaten worden elke keer geanalyseerd en gemonitord. Doel is dan om te kijken wat goed gaat en wat beter kan en wat dit vervolgens voor ons onderwijsaanbod in de komende periode. In de