Geschiedenis

De naam van onze school heeft alles te maken met een persoon, nl. de heer Jan Thies.

Jan Thies, geboren en getogen in Deurze, was een oud-leerling van de school in Rolde die tijdens zijn leven redelijk succesvol is geweest. Hij heeft als jongen van eenvoudige komaf diverse promoties gemaakt om tenslotte directeur van een fabriek te worden. In zijn beleving was de basis van zijn succes gelegd op de lagere school van Rolde.

Dit bleek bij de lezing van zijn testament, waarin vermeld stond dat hij een niet onaanzienlijk bedrag aan de school naliet. De rente van dit bedrag is bedoeld als jaarlijkse bijdrage voor de schoolreis van groep 8.

Toen bleek dat de school in Rolde een bedrag kreeg uit de nalatenschap van Jan Thies is het idee ontstaan om de school zijn naam te geven. Ook na de fusie met de Schepershofschool is de naam van Jan Thies blijven bestaan.

In de grote hal van de school hangt een schilderij van de heer Jan Thies.