Bestuur

Stichting voor openbaar primair onderwijs in Aa en Hunze

Stichting PrimAH verzorgt het openbaar onderwijs in de gemeente Aa en Hunze. Binnen deze stichting wordt onderwijs verzorgd door ongeveer 140 leerkrachten voor rond de 1600 leerlingen. Er zijn 12 scholen, verspreid over de gemeente Aa en Hunze, elk geleid door een eigen schooldirecteur.

De missie van Stichting PrimAH is:

  • Hart voor kinderen.
  • Hart voor personeel.
  • Duurzame ontwikkeling.
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting PrimAH functioneert als de intern toezichthouder op de organisatie.

Klik hier voor meer informatie over de raad van toezicht.

College van Bestuur

Het College van Bestuur van Stichting PrimAH wordt gevormd door 1 persoon, ook wel directeur-bestuurder genoemd. Hij heeft de algemene leiding over Stichting PrimAH.

Klik hier voor meer informatie over het College van Bestuur.

Stafbureau

Het Stafbureau ondersteunt de scholen van Stichting PrimAH.

Klik hier voor meer informatie over het Stafbureau.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap is op bestuursniveau georganiseerd in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Klik hier voor meer informatie over de GMR van Stichting PrimAH.

Contact

U kunt contact opnemen met Stichting PrimAH via info@primah.org.

Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Recht op verlof bestaat in bijzondere gevallen.

Klik hier voor meer informatie over leerplicht en verlof.