Leerlingenraad OBS Jan Thies

De Leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen van school. De groepen 5 t/m 8 vaardigen elk twee leerlingen af.

Het doel van de Leerlingenraad is o.a. de leerlingen meer te betrekken bij school, met hen te spreken i.p.v. over hen, verantwoordelijkheid te geven en te leren hoe een democratie werkt.

Mogelijke gespreksonderwerpen kunnen zijn: de organisatie en inhoud van de schoolactiviteiten, aankoop van speelgoed en/of speeltoestellen, punten uit de klas enz.

De groepen 1 t/m 4 worden door een hogere groep vertegenwoordigd, de zogenaamde partnergroep. Zodra er gespreksonderwerpen van de groepen 1 t/m 4 zijn, wordt dit bij de partnergroep gemeld en zal zij het punt inbrengen in de Leerlingenraad. Ook de terugkoppeling wordt door de partnergroep geregeld.

De Leerlingenraad vergaderingen vinden zes keer plaats en staan onder leiding van de directeur. De Medezeggenschapsraad ondersteunt de Leerlingenraad financieel en stelt voor elk lid een vergadermap en een pen beschikbaar.