Leerlingenraad

De Leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen van school. De groepen 4-5 t/m 8 vaardigen elk twee leerlingen af.

Het doel van de Leerlingenraad is o.a. de leerlingen nog meer te betrekken bij school, met hen te spreken i.p.v. over hen, verantwoordelijkheid te geven en te leren hoe een democratie werkt.

Mogelijke gespreksonderwerpen kunnen zijn: de organisatie en inhoud van de schoolactiviteiten, aankoop van speelgoed en/of speeltoestellen, punten uit de klas, enz.

De groepen 1 t/m 4 worden door een hogere groep vertegenwoordigd, de zogenaamde partnergroep.
Zodra er gespreksonderwerpen van de groepen 1 t/m 4 zijn, wordt dit bij de partnergroep gemeld en zal zij het punt inbrengen in de Leerlingenraad. Ook de terugkoppeling wordt door de partnergroep geregeld.

De partnergroepen zijn:
1-2a  –  8a       1-2b  –  8b       3a  –  7a       3b  –  7a       4a  –  6a       
De groepen 4-5b en 5a hebben geen partnergroep.        

De Leerlingenraad vergaderingen vinden dit schooljaar zes keer op woensdag plaats (13.00-14.00 uur) en staan onder leiding van de directeur.

De verslagen van de vergaderingen worden op de website geplaatst.

De Medezeggenschapsraad ondersteunt de Leerlingenraad financieel en stelt voor elk lid een vergadermap en een pen beschikbaar.

De data van de Leerlingenraad vergaderingen zijn in schooljaar 21-22:
15 september
03 november
08 december
02 februari
23 maart
11 mei
29 juni