Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) & Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

Op Jan Thiesschool bestaat de mogelijkheid om van groep 3 tot en met groep 8 Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) te volgen.  U kunt uw kind(eren) daarvoor jaarlijks opgeven. Leerlingen die geen GVO of HVO volgen, blijven in de klas bij de leerkracht. De GVO- en HVO lessen worden bekostigd door de overheid (Ministerie van OCW). De lessen en excursies vallen onder de organisatie en verantwoordelijkheid van de GVO-leerkracht.