Weeralarm

Stichting PrimAH heeft de volgende richtlijn voor lokale weeralarmen:

code GROEN/GEEL

De scholen zijn open en werken volgens het reguliere rooster

code ORANJE

De scholen zijn open, maar lessen kunnen vervallen.
Ouders zijn geoorloofd hun kind(eren) thuis te houden.

code ROOD

De scholen gaan dicht, de lessen vervallen.
We informeren de ouders voor 07.30 uur via mail, telefoon of ouderportal.

Ontstaat er gedurende de dag een weeralarm, dan blijven de kinderen op school.
De kinderen gaan NIET zelfstandig naar huis. Ook dan worden de ouders geïnformeerd over de ontstane situatie.