Leerplicht & verlof

In de bijlage treft u informatie aan over de verlofregeling (vrijstelling van schoolbezoek) van de afdeling leerplicht van de gemeente Aa en Hunze:

Informatie Gemeente Aa en Hunze – Verlof en vrijstelling van schoolbezoek

Verlofmodule Social Schools
Social Schools biedt de mogelijkheid om het aanvragen van verlof binnen het ouderportal te regelen. Deze functie is actief. Dit houdt in dat u verlofaanvragen tot maximaal 10 dagen via Social schools kunt indienen.

Voor het aanvragen van verlof langer dan 10 dagen, kunt u contact opnemen met de directie van de school. Dit type verlof wordt altijd overlegd met de leerplichtambtenaar.

Voor de voorwaarden rondom het aanvragen van verlof verwijzen we u naar de website van school. Zie daarvoor onder Informatie > Leerplicht & verlof.