Leden

De Medezeggenschapsraad van de Jan Thiesschool bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit de volgende leden:

Oudergeleding

Vanessa Koek – moeder van Aoife (4a)
Efisia van der Laan (penningmeester) – moeder van Rheia (6-7b)
Mirjan Pots – moeder van Milou (5a) en Emma (8b)
Sjoerd de Vries (voorzitter) – vader van Jacob (3a) en Elsa (5a)

Personeelsgeleding

Gert Kruize (secretaris)
Carla Greving
Marianne Verdiesen
Jannita Dijkstra

Contact met Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is te bereiken via mr.janthies@primah.org