Leden

De Medezeggenschapsraad van de Jan Thiesschool bestaat in het schooljaar 2023-2024 uit de volgende leden:

Oudergeleding

Vanessa Koek (penningmeester)-moeder van Aoife (6a) 
Mirjan Pots – moeder van Milou (7/8b) 
Sjoerd de Vries (voorzitter) – vader van Jacob (5a) en Elsa (7/8b)
Jorien Bosman – moeder van Jula (2c)

Personeelsgeleding

Gert Kruize 
Carla Greving
Anne Nienhuis
Jannita Dijkstra (secretaris)

Contact met Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is te bereiken via mr.janthies@primah.org