Tevredenheidspeiling 2014

Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren houden we o.a. een maal per vier jaar een tevredenheidspeiling onder ouders, leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en het personeel.
De resultaten geven ons waardevolle informatie: hoe doen we het als school, zijn leerlingen en ouders tevreden met het aanbod, de inzet van het personeel, de zorg en begeleiding, het schoolgebouw, enz. Kortom, allemaal onderdelen waar we graag een mening over horen.

In oktober 2014 hebben we de ouders, de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en het personeel gevraagd de tevredenheidspeiling in te vullen. In de bijlage treft u de rapportage aan.

De analyse van de peilingen worden besproken in het team, de Medezeggenschapsraad en de Kinderraad. Dit resulteert in een plan van aanpak met als doel de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

U kunt hier de rapporten van de tevredenheidspeiling downloaden:

Informatie Jan Thiesschool – Oudertevredenheidspeiling 2014

Informatie Jan Thiesschool – Leerlingtevredenheidspeiling 2014

Actieplan Tevredenheidspeiling + Klankbordavond

Naar aanleiding van de Tevredenheidspeiling voor ouders, leerlingen en personeel(2014) en de Klankbordavond (2015) is een actieplan opgesteld.

U kunt hier het actieplan downloaden:

Informatie Jan Thiesschool – Actieplan tevredenheidspeiling 2015