Vakantierooster

In het schooljaar 2016-2017 zijn voor de Jan Thiesschool de volgende vakanties en vrije dagen vastgelegd. Dit is gebeurd in overleg met de scholen binnen de stichting PrimAH en de Medezeggenschapsraad. Hier en daar zullen er kleine verschillen zijn. In grote lijnen is het vakantierooster uniform.

Roldermarkt 13-09-2016
Studiedag personeel, alle groepen vrij 05-10-2016
Herfstvakantie 17 t/m 21-10-2016
’s Middags groep 5 t/m 8 vrij 23-12-2016
Kerstvakantie 26-12-2016 t/m 06-01-2017
Studiedag personeel, alle groepen vrij 17-02-2017
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24-02-2017
Paasvakantie 14 t/m 17-04-2017
Meivakantie 24 t/m 28-04-2017
 Bevrijdingsdag 05-05-2017
 Hemelvaart 25 t/m 26-05-2017
Pinksteren 05-06-2017
Studiedag personeel, alle groepen vrij 06-06-2017
Studiedag personeel, alle groepen vrij 19-06-2017
’s Middags groep 5 t/m 8 vrij 21-07-2017
Zomervakantie 24-07 t/m 01-09-2017

Vakantierooster 2017-2018

In het schooljaar 2017-2018 zijn voor de Jan Thiesschool de volgende vakanties en vrije dagen vastgelegd. Dit is gebeurd in overleg met de scholen binnen de stichting PrimAH en de Medezeggenschapsraad. Hier en daar zullen er kleine verschillen zijn. In grote lijnen is het vakantierooster uniform.

Roldermarkt 12-09-2017
Studiedag personeel, alle groepen vrij 11-10-2017
Herfstvakantie 23-10-2017 t/m 27-10-2017
’s Middags groep 5 t/m 8 vrij 22-12-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018
Paasvakantie 30-03-2018 t/m 02-04-2018
Meivakantie 27-04-2018 t/m 11-05-2018
Pinksteren 21-05-2018
Studiedag personeel, alle groepen vrij 27-06-2018
’s Middags groep 5 t/m 8 vrij 20-07-2018
Zomervakantie 23-07-2018 t/m 31-08-2018