Vakantierooster

Vakantierooster 2017-2018

In het schooljaar 2017-2018 zijn voor de Jan Thiesschool de volgende vakanties en vrije dagen vastgelegd. Dit is gebeurd in overleg met de scholen binnen de stichting PrimAH en de Medezeggenschapsraad. Hier en daar zullen er kleine verschillen zijn. In grote lijnen is het vakantierooster uniform.

Roldermarkt 12-09-2017
Studiedag personeel, alle groepen vrij 11-10-2017
Herfstvakantie 23-10-2017 t/m 27-10-2017
’s Middags groep 5 t/m 8 vrij 22-12-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018
Paasvakantie 30-03-2018 t/m 02-04-2018
Meivakantie 27-04-2018 t/m 11-05-2018
Pinksteren 21-05-2018
Studiedag personeel, alle groepen vrij 06-06-2018
’s Middags groep 5 t/m 8 vrij 20-07-2018
Zomervakantie 23-07-2018 t/m 31-08-2018