Vakantierooster

Vakantierooster 2018-2019

In het schooljaar 2018-2019 zijn voor de Jan Thiesschool de volgende vakanties en vrije dagen vastgelegd. Dit is gebeurd in overleg met de scholen binnen stichting PrimAH en de Medezeggenschapsraad. Hier en daar zullen er kleine verschillen zijn. In grote lijnen is het vakantierooster uniform.

herfstvakantie                  22 t/m 26 oktober 2018
kerstvakantie                    24 december 2018 t/m 04 januari 2019
voorjaarsvakantie            18 februari t/m 22 februari 2019
Pasen                                 19 t/m 22 april 2019
meivakantie                      29 april t/m 03 mei 2019
Pinkstervakantie              30 mei t/m 10 juni 2019
zomervakantie                 15 juli t/m 23 augustus 2019

Margedagen 2018-2019
11-09-2018 Roldermarkt gr 1-8 vrij
04-12-2018 Sinterklaas continurooster gr 1-8 (08.30-14.00 uur)
21-12-2018 vrijdagmiddag voor kerstvakantie vrij gr 5-8
15-02-2019 vrijdag voor voorjaarsvakantie continurooster gr 5-8 (08.30-14.00 uur)
27-03-2019 PrimAH studiedag gr 1-8 vrij
26-04-2018 Koningsspelen continurooster gr 5-8 (08.30-14.00 uur)
29-05-2019 plandag 2019-2020 gr 1-8 vrij
12-07-2019 vrijdagmiddag vrij voor zomervakantie gr 5-8

Vakantierooster 2019-2020

herfstvakantie                  21 t/m 25 oktober 2019
kerstvakantie                    23 december 2019 t/m 03 januari 2020
voorjaarsvakantie            17 t/m 21 februari 2020
Pasen                                 10 t/m 13 april 2020
meivakantie                      27 april t/m 08 mei 2020
Hemelvaart                       21 en 22 mei 2020
Pinksteren                         01 juni 2020
zomervakantie                  06 juli t/m 14 augustus 2020

De margedagen worden op een later tijdstip in overleg met de Medezeggenschapsraad vastgesteld.