Leerlingenraad

De Leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen van school. De groepen 5 t/m 8 vaardigen elk twee leerlingen af.

Het doel van de Leerlingenraad is o.a. de leerlingen nog meer te betrekken bij school, met hen te spreken i.p.v. over hen, verantwoordelijkheid te geven en te leren hoe een democratie werkt.

Mogelijke gespreksonderwerpen kunnen zijn: de organisatie en inhoud van de schoolactiviteiten, aankoop van speelgoed en/of speeltoestellen, punten uit de klas, enz.

De groepen 1 t/m 4 worden door een hogere groep vertegenwoordigd, de zogenaamde partnergroep.
Zodra er gespreksonderwerpen van de groepen 1 t/m 4 zijn, wordt dit bij de partnergroep gemeld en zal zij het punt inbrengen in de Leerlingenraad. Ook de terugkoppeling wordt door de partnergroep geregeld.

De partnergroepen zijn:
1-2a  –  8a           1-2b  –  7-8b        1-2c  –  7a
3a     –  6a           4a     –  5-6b         4b    –  5a

De Leerlingenraad vergaderingen vinden dit schooljaar zes keer op woensdag plaats (13.00-14.00 uur) en staat onder leiding van een leerkracht of de directie.

De verslagen van de vergaderingen worden op de website geplaatst.

De Medezeggenschapsraad ondersteunt de Leerlingenraad financieel en stelt voor elk lid een vergadermap en een pen beschikbaar.

De data van de Leerlingenraad vergaderingen zijn dit schooljaar:
04 september
04 november
09 december
03 februari
17 maart
19 mei