Kinderraad

De Kinderraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen van school. De groepen 5 t/m 8 vaardigen elk twee leerlingen af.

Het doel van de Kinderraad is o.a. de leerlingen nog meer te betrekken bij school, met hen te spreken i.p.v. over hen, verantwoordelijkheid te geven en te leren hoe een democratie werkt.

Mogelijke gespreksonderwerpen kunnen zijn: de organisatie en inhoud van de schoolactiviteiten, aankoop van speelgoed en/of speeltoestellen, punten uit de klas, enz.

De groepen 1-2worden door een hogere groep vertegenwoordigd, de zogenaamde partnergroep.
Zodra er gespreksonderwerpen van de groepen 1 t/m 4 zijn, wordt dit bij de partnergroep gemeld en zal zij het punt inbrengen in de Kinderraad. Ook de terugkoppeling wordt door de partnergroep geregeld.

De partnergroepen zijn:
1-2a  –  8a           1-2b  –  7-8b        1-2c  –  7a
3a     –  6a           3-4b   –  5-6b        4a     –  5a

De Kinderraad vergaderingen vinden dit schooljaar zeven keer op vrijdagmiddag plaats (13.15-14.15 uur) en staat onder leiding van een leerkracht of de directie.

De verslagen van de vergaderingen worden op de website geplaatst.

De Medezeggenschapsraad ondersteunt de Kinderraad financieel en stelt voor elk lid een vergadermap en een pen beschikbaar.

De data van de Kinderraad vergaderingen zijn dit schooljaar:
28 september
02 november
07 december
18 januari
08 maart
10 mei
14 juni