Leden

De Medezeggenschapsraad van de Jan Thiesschool bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit de volgende leden:

Oudergeleding

Joukje Wientjes (communicatie Maandbulletin)- moeder van Boris (7-8b)
Efisia van der Laan (penningmeester) – moeder van Rheia (5-6b)
Mirjan Pots – moeder van Milou (4a) en Emma (7-8b)
Sjoerd de Vries (voorzitter) – vader van Jacob (1-2a) en Elsa (4a)

Personeelsgeleding

Gert Kruize (secretaris)
Sinette Fehrman
Carla Greving
Marianne Verdiesen


Contact met Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is te bereiken via mr.janthies@primah.org