Leden

De MR van de Jan Thiesschool bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit de volgende leden:

Oudergeleding

Marcel Heus (penningmeester)
Karina van der Heijden (GMR)
Joukje Wientjes
Sjoerd de Vries (voorzitter)

Personeelsgeleding

Judith Wijbenga
Sinette Fehrman
Carla Greving
Marianne Verdiesen