Leden

De MR van de Jan Thiesschool bestaat in het schooljaar 2017-2018 uit de volgende leden:

Oudergeleding

Marcel Heus (penningmeester)
Karina van der Heijden (GMR)
Marcel Moerman
Sjoerd de Vries (voorzitter)

Personeelsgeleding

Judith Wijbenga (secretaris/GMR)
Sinette Fehrman
Carla Greving
Marianne Verdiesen