Leden

De MR van de Janthiesschool bestaat in het schooljaar 2016-2017 uit de volgende leden:

Oudergeleding

Bastiaan Kooij (voorzitter)
Marcel Heus (penningmeester)
Karina van der Heijden (GMR)
Marcel Moerman

Personeelsgeleding

Judith Wijbenga (secretaris/GMR)
Sinette Fehrman
Hilde Hendriks
Anita van Dijk/Carla Greving