Verkeersouders

De verkeersouders hebben als belangrijke taak zich in te zetten om de veiligheid in het verkeer van schoolgaande kinderen te vergroten. Dit doen zij o.a. door het organiseren van het verkeersexamen en de fietskeuring.

Voor beleidsmatige zaken is er overleg met de directie en voor lesactiviteiten met de verkeerscommissie die bestaat uit twee personeelsleden.

Via de mededelingenborden, het maandbulletin, mailingen en de website wordt u geïnformeerd over verkeer en verkeersveiligheid.

De verkeersouders zijn:

  • Diederick Rotschaid

Verkeersenquête

Korte samenvatting van de enquête:

  1. Er zijn iets meer dan 100 reacties gekomen, dat is een responspercentage van zo’n 30%.
  2. Is verkeersopvoeding een taak van ouders of van school? De teneur is: van allebei, maar het meest van school
  3. Is er behoefte aan extra informatie over verkeersopvoeding? (folders, DVDs, websites, etc.) Niet veel.
  4. Hoe komen de kinderen naar school? Lopen +- 40%, fietsen +- 50%, auto +- 12%
  5. Vindt u lopen naar school veilig voor uw kind? 72% ja.
  6. Vindt u fietsen naar school veilig voor uw kind? 42% ja.
  7. Suggesties voor verbetering verkeerssituatie: heel veel verschillende.

Handige links