Overblijven

De Stichting Kinderopvang Rolde biedt de kinderen in Rolde, buiten de schooltijden, een compleet dag arrangement aan. De kinderen kunnen van 7.00 tot 18.00 uur bij de voor-, tussen- en buitenschoolse opvang terecht. Ook in de schoolvakanties en op margedagen.

Tussenschoolse opvang

We bieden de keus uit twee mogelijkheden:

  1. Overblijven (op school)

In een gezellig ingericht lokaal, eten en drinken de kinderen uit een eigen, van huis meegebracht, lunchtrommeltje. De begeleiding bestaat uit een pedagogisch medewerker die wordt bijgestaan door overblijfkrachten.

  1. TSO op de buitenschoolse opvang

De kinderen, meestal zij die ook na schooltijd op de BSO verblijven, eten op de BSO locatie. De lunch wordt verzorgd door de BSO. De begeleiding bestaat uit pedagogisch medewerkers.

Buitenschoolse opvang.

Voor je kind wil je een fijne en prettige opvang voor- en na schooltijd, tijdens margedagen en de schoolvakanties. Een kind wil vooral vrije tijd en ontspanning na schooltijd. Wij doen onze uiterste best om een fijne en vertrouwde omgeving te creëren waar zij alle ruimte krijgen lekker te spelen. Kinderen worden uitgedaagd om met activiteiten mee te doen, grenzen te verkennen, vrienden te maken, samen te leren spelen en vooral veel lol te maken. Uiteraard krijgen zij ook alle ruimte om even lekker te ontspannen. Voorop staat dat de tijd bij de BSO vooral vrije tijd is, waar veel mag en niets moet. Kom gerust samen met je kind kennismaken en proef de sfeer.

De kinderen uit groep 1 en 2 hebben een ruimte in de basisschool.

Voorschoolse opvang

Heb je te maken met vroege werkdagen of een lange reistijd? Dan biedt onze voorschoolse opvang een uitkomst. Jouw kind kan hier ’s morgens in alle rust nog even lekker spelen met andere kinderen en jij kunt zo de dag ontspannen beginnen. Kinderen uit groep 1 en 2 worden tot in de klas gebracht. De andere kinderen mogen zelf naar school gaan.

Voor meer informatie en/of inschrijven klik op deze link.

Situatie tot januari 2018

Gedurende het schooljaar 2017-2018 zal een wijziging in de organisatie van het overblijven plaatsvinden.
Na de zomervakantie huurt de overblijfcommissie een externe overblijfcoördinator (van Stichting Kinderopvang Rolde) in.
Na de kerstvakantie zal de Stichting Kinderopvang Rolde de organisatie van het overblijven overnemen.
Nadere informatie volgt.

ALGEMENE INFORMATIE

Overblijfcommissie

Eeske Verhallen

Voorzitter

Sandra van Rossem

Secretaris

Patrick Krol

Penningmeester

Johan Magnus

Coördinator werkgroepen

Nathalie Rodrigues

Overblijfcoördinator

Rekeningnummer overblijven NL 34 RABO 0310 1572 34

Overblijfinformatie voor ouders

In de bijlage treft u informatie aan over de organisatie van het overblijven.

Ouderinformatie overblijf JTS 18-07-2017

Een middag overblijven

In de bijlage treft u een impressie aan van een middagje overblijven.

Informatie Jan Thiesschool – Een middagje overblijven

Inschrijfformulier Overblijf

Hieronder vindt u het inschrijfformulier voor het overblijven op de Jan Thiesschool.

Aanmeldformulier overblijven kinderen juli 2017

Overblijfregels kinderen

Hoewel het altijd heel gezellig is tijdens het overblijven, gelden er natuurlijk een aantal regels voor de kinderen. Het bijgevoegde document geeft u hier een overzicht van.

Informatie Jan Thiesschool – Overblijfregels kinderen

Handleiding ouderportal overblijven

Hier treft u de handleiding aan van het Ouderportal van het Overblijven

Informatie Jan Thiesschool – Handleiding ouderportal overblijfsysteem

Jaarverslag overblijven

Hieronder treft u het jaarverslag van het overblijven aan.

Informatie Jan Thiesschool – Jaarverslag overblijven 2015-2016

Wachtlijst informatie

Op het ogenblik is er geen wachtlijst bij het overblijven.

 

Gezocht:

Enthousiaste overblijfkrachten

Lees onderstaande flyers voor meer informatie.

2017-06-23 FLyer TSO werving overblijfkrachten

Ben je woonachtig in Rolde of omgeving en heb je belangstelling, neem dan zo snel mogelijk contact op via overblijf.jts@gmail.com