Overblijven

De overblijfkrachten van de Jan Thiesschool

Boven:
Jacqueline Muller, Margriet Jansen, Willy Mekkes, Miranda Doeven
Onder:
Bertha Krol, Tiny Hatzmann, Sietske Hingstman en Marianne Takens

ALGEMENE INFORMATIE

Laatste Overblijf Bulletin

Hier onder vindt u het meest recente overblijfbulletin, waarin u op de hoogte wordt gehouden van nieuws rond het overblijven op de Jan Thiesschool.

Informatie Jan Thiesschool – Overblijfbulletin – April 2016

Overblijfcommissie

Eeske Verhallen

 Voorzitter

Sandra van Rossem

 Secretaris

Patrick Krol

 Penningmeester

Johan Magnus

Coördinator werkgroepen

Bertha Krol

 Overblijfcoördinator

 06 – 55971861

Rekeningnummer overblijven NL 34 RABO 0310 1572 34

Een middag overblijven

In de bijlage treft u een impressie aan van een middagje overblijven.

Informatie Jan Thiesschool – Een middagje overblijven

Inschrijfformulier Overblijf

Hieronder vindt u het inschrijfformulier voor het overblijven op de Jan Thiesschool.

Informatie Jan Thiesschool – Aanmeldingsformulier Kinderen

Overblijfreglement

Hieronder vindt u het overblijfreglement van de Jan Thiesschool.

Document volgt spoedig

Overblijfregels kinderen

Hoewel het altijd heel gezellig is tijdens het overblijven, gelden er natuurlijk een aantal regels voor de kinderen. Het bijgevoegde document geeft u hier een overzicht van.

Informatie Jan Thiesschool – Overblijfregels kinderen

Handleiding ouderportal overblijven

Hier treft u de handleiding aan van het Ouderportal van het Overblijven

Informatie Jan Thiesschool – Handleiding ouderportal overblijfsysteem

Jaarverslag overblijven

Hieronder treft u het jaarverslag van het overblijven aan.

Informatie Jan Thiesschool – Jaarverslag overblijven 2015-2016

Wachtlijst informatie

Op het ogenblik is er geen wachtlijst bij het overblijven.

 

Gezocht: Enthousiaste overblijfkrachten (vast en inval)

De tussenschoolse opvang wordt op de Jan Thiesschool gedraaid met vaste vrijwillige overblijfkrachten, die de kinderen begeleiden tijdens het brood eten en spelen erna. Door een kleine groei van het overblijven zijn we op zoek naar nieuwe overblijfkrachten.

Inhoudelijke info:

De tussenschoolse opvang op de Jan Thiesschool wordt voor 40 tot 70 kinderen per dag gedraaid met een enthousiast team van 10 vaste overblijfkrachten en een aantal invalkrachten. Dit team van vrijwilligers begeleidt in tweetallen, onder leiding van de overblijfcoördinator, de leerlingen tijdens het overblijven op maandag, dinsdag en donderdag. Afhankelijk van de groepsgrootte worden de leerlingen in 2 of 3 lokalen geplaatst.

Na het eten wordt er bij voorkeur buiten gespeeld (onder toezicht van de overblijfkrachten), maar bij slecht weer ook binnen met speelgoed van het overblijven.

We zijn op zoek naar vaste overblijfkrachten en invalkrachten.

Als vaste kracht ben je op één of meerdere van onze overblijfdagen (ma, di, do) beschikbaar van 11.45 tot 13.15 uur.

Als invalkracht wordt je gebeld zodra er een vaste kracht uitvalt en kun je dan aangeven of je beschikbaar bent of niet.

Je start samen met een ervaren kracht en ontvangt als vrijwilliger een onkostenvergoeding (9 euro per keer). De eigen kinderen mogen op deze dagen gratis gebruik maken van het overblijven. Een verklaring van goed gedrag is vereist (deze wordt vergoed).

Gevraagd: een open, vrolijk en stressbestendig persoon, die goed in teamverband werkt; kinderen de ruimte geeft, maar ook duidelijke grenzen stelt.

Ben je woonachtig in Rolde of omgeving en heb je belangstelling, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze overblijfcoördinator Bertha Krol via overblijf.jts@gmail.com of 06-55971861.