Passend onderwijs

Passend Onderwijs

Hier treft u informatie aan over Passend Onderwijs:

Informatie Jan Thiesschol – Ouderfolder Passend Onderwijs

Informatie Jan Thiesschool – Plaatsing en toelating van leerlingen in het kader van Passend Onderwijs

Informatie Jan Thiesschool – Informatiegids Passend Onderwijs – Voor ouders 2014

 

Passend Onderwijs Jan Thiesschool

In onderstaand artikel leest u de stand van zaken op de Jan Thiesschool met betrekking tot Passend Onderwijs.

Informatie Jan Thiesschool – Stand van zaken Passend Onderwijs

 

Ondersteuningsplanraad Passend Onderwijs

Hier treft u informatie aan over de samenstelling van de Ondersteuningsplanraad van ons nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs:

Informatie OPR – Benoeming leden OPR